Menu

Výtvarné spektrum

Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých.
Uskutočňuje sa vo všetkých krajoch SR. Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti našich občanov – výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti: v kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej technike, plastike (drevo, kameň, kov a pod.), úžitkovej tvorbe (šperk, keramika, textil) a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.), počítačovej grafike. Súťaž osobitne sleduje a podporuje tvorbu insitných výtvarníkov. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov s úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu – architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení, klubov, spolkov amatérskych výtvarníkov v SR. Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti výtvarnej tvorby, neustále vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých. Vytvára priestor na oceňovanie najlepších neprofesionálnych výtvarníkov v jednotlivých regiónoch a krajoch SR. 
 
Časový harmonogram regionálneho kola
Uzávierka súťaže: 24. 3. 2017
 
PrílohaVeľkosť
Propozície55 KB
Prihláška71.89 KB
Označenie diel31.5 KB