Menu

Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA GEMERSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA

 
Riaditeľ
Mgr. Novotná Helena
director(at)gos.sk
novotna.helena(at)gos.sk
 
ODDELENIE KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI
 
Bc. Kleinová Anežka - vedúca  oddelenia, zástupkyňa riaditeľky
náplň: tvorba, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích aktivít v oblasti amatérskeho filmu, vedenie Kina Apollo
kleinova(at)gos.sk
 
Úsek tradičnej ľudovej kultúry:
 
Mgr. Hlaváčová Mária - manažér kultúry, vedúca úseku TĽK 
náplň: folklór, hudba a spev, folklór, tanec, lektor v muzikantskej dielni, tvorba, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích aktivít z oblasti TĽK
hlavacova(at)gos.sk
 
Mgr. Kleinová Martina  - manažér kultúry
martina.kleinova(at)gos.sk
náplň: amatérske výtvarníctvo, foto, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích aktivít z oblasti TĽK
propagácia
 
Čabrová Eva -  manažér kultúry
náplň: lektor v textilnej dielni
eva.cabrova(at)gos.sk
 
Mgr. Petra Bangóová
manažér pre Remeselnícky inkubátor Gemer
petra.bangoova(at)gos.sk
 
Kseničová Renáta -  manažér kultúry
náplň: lektor v keramickej dielni, vedenie Hrnčiarskeho klubu 
renata.ksenicova(at)gos.sk
 
Úsek astronómie:
Štefan Jackovič
hvezdaren(at)gos.sk
náplň: organizovanie a zabezpečenie vzdelávacích aktivít z oblasti popularizácie astronómie
 
Úsek menšinovej kultúry:
(Mgr. Jakabová Tímea - manažér kultúry) - čerpanie MD, zastupovanie: Anežka Kleinová
náplň: tvorba, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích aktivít z oblasti menšinovej kultúry
kleinova(at)gos.sk
 
 
ODDELENIE EKONOMICKO-PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI
 
Bc. Munková Valéria, vedúca oddelenia
náplň: personalistika, vedenie sekretariátu, registratúra, ľudoví výrobcovia
munkova(at)gos.sk
 
Úsek ekonomiky:
Csontosová Alica - manažér ekonomiky
náplň: komplexné zabezpečenie účtovnej, ekonomickej a mzdovej agendy
csontosova(at)gos.sk
 
Viera Szőllősová - referent pokladne
náplň: vedenie pokladničnej agendy,
administratívne práce v oblasti registratúry a majetku 
szollosova.viera(at)gos.sk
 
Úsek prevádzkovej činnosti:
Hanzlík Róbert - vodič, údržbár
hanzlik.robert(at)gos.sk
 
Ing. Simona Rogosová - recepčná
recepcia(at)gos.sk
 
Baloghová Adriana - upratovačka 
zastupovanie počas dlhodobej PN : Lörincová Renáta
 
Súbory na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
Organizačná štruktúra48.47 KB