Menu

Gemerské slávnosti tradícií a umenia

piatok, 26 apríl, 2024 - od 09:00 do 22:30
Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, získalo začiatkom roka 2024 finančnú podporu z Európskej únie 39 645 eur v rámci Fondu malých projektov Programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko.

Projekt je zameraný na udržiavanie a zveľaďovanie duchovného a kultúrneho dedičstva obyvateľov na južnej časti Gemera. Partnerom projektu na maďarskej strane je Borsod Ágázati Képző Központ Nonprofit Kft. z Kazinbarciky. Projekt podporí výmenu kultúrnych tradícií medzi občanmi Maďarska a Slovenska a informácií o bohatstve a rozmanitosti spoločného dedičstva Európskej únie. Mesto Rožňava ako kultúrne a spoločenské centrum horného Gemera s geografickou polohou blízko hraníc s Maďarskom má predpoklady na úspešné napĺňanie cezhraničnej spolupráce vo všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločenského a občianskeho života, budovanie vzájomnej dôvery a aktivity na posilňovanie medziľudských vzťahov.

Gemerské slávnosti tradícií a umenia sa uskutočnia na Námestí baníkov v Rožňave 26. apríla 2024 v čase od 9:00 do 19:00 a budú časťou širšieho programu Župných dní Košického kraja.
V hlavnom kultúrnom programe sa predstavia regionálne detské aj dospelé folklórne súbory a ľudové hudby. Podvečer nebude chýbať Škola tanca pre každého a vyvrcholením bude excelentné vystúpenie profesionálneho tanečného divadla z Budapešti – Fitos Dezső Társulat. Počas celého dňa budú svoje umenie a výrobky prezentovať remeselníci v rámci Gemerského jarmoku remesiel a návštevníci, malí aj veľkí, si tiež môžu svoje remeselné zručnosti vyskúšať. Chýbať nebudú ani tradičné špeciality gemerskej kuchyne.

O záujme Košickej župy na uchovávaní tradícií svedčí aj uvedenie značky Regionálny produkt a Tradičný výrobok Košického kraja. Budú sa používať na označenie remeselných a ľudovo-umeleckých výrobkov z prírodných zdrojov so zaručeným pôvodom z Košického kraja a jedinečným vzťahom k regiónom Gemera, Spiša, Abova a Zemplína. Značka bude garantovať kvalitu lokálnych výrobkov.

Účelom projektu je zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami a občianskymi organizáciami zaoberajúcimi sa uchovávaním tradičnej kultúry s cieľom skvalitniť služby poskytované v tejto oblasti, zvýšiť vzájomné porozumenie odborníkov na tradičné remeselné techniky, aby sa uchovali prejavy a prvky tradičnej kultúry aj pre budúce generácie v Maďarsku a na Slovensku.

Viac informácií o programe na podporu cezhraničnej spolupráce: www.skhu.eu
 

PrílohaVeľkosť
na stiahnutie392.05 KB