Menu

Hvezdáreň

Činnosť hvezdárne v Rožňave

v zmysle Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti č. 189/2015 Z.z.. zabezpečuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. Hvezdáreň plní kultúrno-osvetové poslanie popularizácie prírodných vied širokej verejnosti. Kľúčovými oblasťami tejto popularizátorskej práce sú denné aj nočné verejné pozorovania úkazov oblohy, dopĺňanie prírodovedného vzdelávania o témy z astronómie a príbuzných vied na všetkých typoch škôl a klubová záujmová činnosť pre všetky vekové kategórie. 

Úsek astronómie GOS

V rámci organizačnej štruktúry Gemerského osvetového strediska za oblasť astronómie zodpovedá zamestnanec, samostatný odborný referent  úseku astronómie.
 
OZNAM

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
v zmysle pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č.28/2020 zo dňa 23.10.2020
za účelom ochrany verejného zdravia oznamuje verejnosti, že
s účinnosťou od 27.10.2020 až do odvolania
ZATVÁRA PRE VEREJNOSŤ SVOJE ZARIADENIA
•    Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava
•    Hvezdáreň, Lesná 1, Rožňava
•    Kino Apollo, Betliarska 8, Rožňava
Zároveň vás žiadame, aby ste nás kontaktovali výhradne telefonicky +421 915 884 135

alebo prostredníctvom emailu : gos@gos.sk

Za pochopenie ďakujeme .