Menu

Kluby a krúžky

KLUBOVÁ ČINNOSŤ 

je špecifikom Gemerského osvetového strediska. V súlade so svojim poslaním vytvára priestor na klubové činnosti v rôznych oblastiach za účelom neformálneho vzdelávania a aktívneho využitia voľného času. Klubová činnosť je pravidelná, termíny stretnutí a plán aktivít si určia členovia klubu na základe vopred dohodnutých podmienok a vzájomnej dohody s riaditeľkou GOS. Klub má svojho vedúceho, odborníka z danej oblasti. Zamestnanec GOS metodicky usmerňuje a koordinuje aktivity klubu, podieľa sa na získavaní mimorozpočtových finančných zdrojov prostredníctvom tvorby projektov. Dlhé roky pri stredisku pracujú kluby Filmový klub Gemerfilm, Klub paličkovanej čipky a Astroklub. V minulosti to boli Klub rovesníkov a Klub abstinujúcich alkoholikov A-klub.
 
KLUB PALIČKOVANIA
vznikol v roku 2000 z podnetu Gemerského osvetového strediska, združuje v priemere 15 členov z Rožňavy a blízkeho okolia. Na klubových stretnutiach sa zoznamujú s tradičnými ale aj s novými technikami paličkovania, vzájomne konfrontujú získané vedomosti a zručnosti. Klub spolupracuje na organizovaní medzinárodného festivalu „Paličkovanie, Csipkeverés, Koronki“, pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných konferenciách, výstavách a tvorivých dielniach. Vedúcou klubu je etnografka Mgr. Angela Czintelová, činnosť klubu metodicky a organizačne usmerňuje zamestnankyňa GOS Valéria Munková.
Klubové stretnutia sú pravidelné, dvakrát v mesiaci každý druhý utorok.
Podmienkou členstva v klube je absolvovanie minimálne základného stupňa kurzu paličkovania.
Ďalšie informácie: Valéria Munková, munkova@gos.sk
 
HRNČIARSKY KLUB 
vznikol v roku 2017 z radov absolventov hrnčiarskeho kurzu. Na klubových stretnutiach členovia sa zdokonaľujú vo výrobe keramických predmetov.
Podmienkou členstva v klube je absolvovanie minimálne základného stupňa kurzu paličkovania.
Ďalšie informácie: Renáta Kseničová, renata.ksenicova@gos.sk
 
FILMOVÝ KLUB GEMERFILM
zakladali niekoľkí mladí nadšenci v septembri 1976 pri vtedajšom okresnom osvetovom stredisku a zapojili sa tak do dokumentovania významných spoločenských podujatí  okresu Rožňava. Vyše 30 rokov reprezentuje prostredníctvom úspešnej amatérskej filmovej tvorby nielen Gemerské osvetové stredisko, rožňavský okres, ale aj celý Košický  samosprávny kraj na rôznych stupňoch  súťaží, prehliadok a festivalov v oblasti neprofesionálnej filmovej tvorby a videotvorby tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Členovia Gemerfimu v súčasnosti každoročne zabezpečujú organizačnú pomoc pri Krajskej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA vrátane rôznych regionálnych filmových festivalov.
Prvý autorský film 
Honba na rádiovú líšku (1977) získal cenu na Krajskej prehliadke amatérskeho filmu v Prešove. O rok neskôr Gemerfilm dostal  priestory pod strechou osvetového strediska, technické vybavenie a uskutočnilo sa prvé verejné premietanie. V apríli 1980 sa uskutočnila prvá okresná prehliadka amatérskeho filmu v Rožňave, početné ocenenia putovali Gemerfilmu z krajských súťaží a z festivalu Beskydský ještěr. Myšlienka a následná realizácia organizovania festivalu amatérskej filmovej tvorby troch okresov "Šariš - Gemer - Spiš" sa traduje od roku 1982 a mimoriadnemu záujmu sa teší dodnes v inovatívnej podobe "Špiš-Gemer-Abov" organizovaný Spišským osvetovým strediskom.
Svetový úspech
Tvorivá práca členov Gemerfilmu priniesla svoje ovocie vo forme festivalových úspechov, najmä v roku 1985, keď film Signals bol prezentovaný na 6. Medzinárodnom festivale amatérskych filmov v Hirošime a na 3. Medzinárodnom festivale amatérskych filmov FICAM. V bohatej histórii Gemerfilmu v roku 1989 nastal zlom, keď film síce pomaly, ale iste vytláčalo nové médium - video. Vtedajšie technické vybavenie klubu bolo nepostačujúce, ale členovia klubu postupne a svojpomocne zakúpili svoje prvé videokamery a ďalšiu potrebnú techniku. V roku 1990 Gemerské osvetové stredisko zabezpečilo nákup prvej vieokamery  pre Gemerfilm a koncom roka 1991 bol vyhotovený polhodinový program,  odvysielaný v rámci nultého vysielania práve začínajúcej káblovej televízie mesta - RVTV (Rožňavská televízia). Začiatok 90-tich rokov bol pre Gemerfilm kritický, keďže zakladajúci členovia natáčali len sporadicky, resp. sa vybrali na profesionálnu dráhu a nové tváre vlastne len začínali.  V roku 1995 nastala nová éra v živote klubu, keď Peter Poboček - neskôr aj so svojim synom Viktorom - získavajú popredné miesta na rôznych súťažiach a festivaloch (Cena za najbohatšiiu kolekciu na festivale "Šariš - Gemer - Spiš", 3. miesto na celoštátnej súťaži CINEAMA '95  a 1. miesto na festivale Litomyšlská lilie za film Majster Pavol. Tento film sa dostal aj na celosvetový festival GOLDEN KNIGHT (Malta) a na Medzinárodný festival amatérskych filmov (Hirošima).
Úspešní mladí autori
Medzi úspešných mladých autorov sa zaradil aj Július Karaffa z Rožňavy, ktorý reprezentoval Gemerfilm nielen na domácich ale aj na zahraničných súťažiach.  Lásku k filmu a umeniu spoločne s Viktorom Pobočekom si zúročili na vysokoškolských štúdiach a dnes  tvorba a  filmovanie je ich  profesiou. Mladí autori Zuzka Šoóľová a Dávid Badin sa stali víťazmi na Celoslovenskej súťaži CINEAMA 2006. V roku 2007 a 2008 k mladým filmárom sa pridali aj Valér Romok, Paľo Hedmeg, Kubo Klein i Peťo Mihalík, ktorý sa stal Skokanom roka 2008. Vždy ochotným a “vždyveselým” hercom, moderátorom, osvetlovačom či zabávačom bol Števo Soltés alias Kenzo.  Zvučka Cineamy z autorskej dielne Petra Mihalíka zabodovala  aj na celoslovenskej súťaži Cineama 2008, film  Srdce (Something for you) od Dávida Badina reprezentoval Slovenskú republiku na svetovom festivale neprofesionálnej filmovej tvorby UNICA v Tunise. V rokoch 2007 - 2010 Gemerfilm v spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom organizovali 5 dňový Festival amatérskeho filmu RetroGemerFilm, v rámci ktorého sa premiatali digitalizované archívne zábery z bohatej činnosti Gemerfilmu, ale i zo súčasnej tvorby mladých autorov. Vedúcim filmového klubu Gemerfilm  od roku 1976 do...... bol Arpád Berente, organizačne i administratívne činnosť klubu usmerňuje pracovníčka GOS Anežka Kleinová.
Ďalšie informácie: Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk
 

KRÚŽKY TRADIČNÉHO TVORENIA PRE DETI

TRADIČNÉ TEXTILNÉ TECHNIKY
náučno-relaxačný krúžok
Cieľom krúžkovej činnosti so zameraním na tradičné techniky textilnej výroby je zoznámiť deti s pôvodnými nástrojmi a materiálmi, rôznymi technikami a postupmi. Zdokonaľujú si jemnú motoriku, súhru očí a rúk, cvičia si pri tvorbe trpezlivosť a precíznosť. Rozvíjajú svoju tvorivosť a vlastnú kreativitu. V rámci tém, ktoré im lektorka pripraví, sa  naučia aj rôzne zaujímavosti o gemerských tradíciách. Inšpiráciou pre tvorbu dekoratívnych a úžitkových predmetov z tradičných prírodných materiálov budú námety súvisiace s kalendárnymi a rodinnými sviatkami. 
Info: Eva Čabrová                
 
KERAMIKA PRE DETI
náučno-relaxačný krúžok
Cieľom krúžkovej činnosti je naučiť deti vnímať priestor, nebáť sa experimentovať, zoznámiť ich s prírodnými materiálmi, rozvíjať jemnú motoriku, fantáziu a predstavivosť.
Deti si vyrobia dekoračné a úžitkové predmety rôznych druhov, naučia sa trpezlivo modelovať, používať rôzne techniky a pracovať s rôznorodými keramikárskymi nástrojmi. 
Naučia sa ako, čím a prečo sa hlina farbí, ako sa používa engoba a glazúra, zoznámia sa aj s tech-nikou patinovania. Presvedčia sa, že prácu s keramickou hlinou sa nedá urýchliť. Naučia sa celý proces výroby keramiky od modelovania cez sušenie, prežah až po dekorovanie a ostrý výpal.
Info: Renáta Kseničová            
 

náučno-relaxačné krúžky sú vhodné pre deti od 9 rokov