Menu

Výsledky regionálnej súťaže

DFS Haviarik
piatok, 15 apríl, 2016 - 00:00
Výsledky regionálnej súťaže detského hudobného folklóru v okrese Rožňava. Víťazi budú náš okres reprezentovať na krajskej súťaži Detského hudobného folklóru 29. mája 2016 v Buzici. Srdečne im blahoželáme a v ďalšom kole, držíme palce!
Kategória Ľudové hudby :
Bronzové pásmo – neudelené
Strieborné pásmo – Ľudová hudba Lúčka
Zlaté pásmo – neudelené
 
Kategória Spevácke skupiny:
Bronzové pásmo – neudelené
Strieborné pásmo – neudelené
Zlaté pásmo:
Mládežnícky súbor Borostyán 
DFS Haviarik - postup na krajskú súťaž
 
Kategória Sólo spev – duá
Bronzové pásmo – Tamara Lukáčová, Natália Benediktyová, Veronika Benediktyová
Strieborné pásmo – Emma Štefániková, Nikoleta Haviariková
Zlaté pásmo:
Izabella Dendisová
Martina Zagibová - postup na krajskú súťaž