Menu

VIDIEČANOVA HABOVKA / ENIKI BENIKI 

nedeľa, 24 apríl, 2022 - od 10:00 do 14:00
Regionálne kolá celoštátnych postupových súťaží a prehliadok detského hudobného a tanečného  folklóru v Dome tradičnej kultúry Gemera

Gemerské osvetové stredisko (GOS), ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pravidelne organizuje súťaže a prehliadky v oblasti detského hudobného a tanečného folklóru. 
Poslaním súťaží je podporovať a rozvíjať poznanie folklóru, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, objavovať nové spevácke, muzikantské a tanečné talenty a popularizovať výchovu ľudovým umením. 
„S radosťou pozorujeme, ako vďaka  postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení ožíva aj činnosť folklórnych kolektívov na Gemeri. S obdivom a veľkou dávkou rešpektu sledujeme prípravu najmenších milovníkov folklóru, ktorí vďaka veľkému zanieteniu svojich rodičov a vedúcich súborov sa opäť vrátili k nácvikom a tešia sa na to, že predstavia svoje súťažné programy,“  hodnotí blížiace sa podujatie  riaditeľka GOS Helena Novotná.
Vyhlasovateľom a odborným garantom celoslovenských súťaží Vidiečanova Habovka a Eniki Beniki je Národné osvetové centrum. Regionálne kolo pre rožňavský okres sa uskutoční v nedeľu  24. 4. 2022 so začiatkom o 10:00 hodine. Deti súťažia v kategóriách spevácke skupiny, sólisti speváci, ľudové hudby, sólisti inštrumentalisti a detské súbory s tanečnými choreografiami. 
„Tohto roku veľký dôraz kladieme aj na vzdelávanie najmenších folkloristov a ich vedúcich so snahou opäť ich naštartovať a motivovať k práci vo folklórnych kolektívoch. Dôležitá je pre nás podpora mladých talentov, preto nás mimoriadne teší záujem prihlásených kolektívov a sólistov,“ uviedla Mária Hlaváčová, manažérka kultúry GOS.
Víťazi z regionálnych súťaží postúpia na krajské kolo, ktoré je plánované 13.-14. mája 2022 v Seni.