Menu

Tradičné poklady Gemera

pondelok, 18 september, 2023 - od 00:00 do 23:45
Rok v gemerskej kuchyni a šanca pre gráty a ancúgy

Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v rámci svojej odbornej dokumentačnej a výskumnej činnosti ukončilo dva veľké projekty v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej kultúry.

Pod názvom ambiciózneho projektu Tradičný rok v gemerskej kuchyni  sa skrýva séria piatich dokumentárnych videí v celkovej dĺžke takmer troch hodín, ktoré ponúkajú pohľad do tradičných rituálov a života rodín horného Gemera.

„Cieľom projektu bolo zdokumentovať a odprezentovať tradičné zvyky prenášané naprieč generáciami v prirodzenom prostredí vidieckej kuchyne v spojení s prípravou jedál,“ uvádza riaditeľka GOS Helena Novotná a dopĺňa: „Pridanou hodnotu je interpretácia v nárečí aktérov podľa obcí horného Gemera, z ktorých pochádzajú.“

Témy svadby, narodenia dieťaťa, ale aj bežného rodinného a pracovného života sú spracované prostredníctvom zážitkových rozhovorov s nositeľmi tradícií z obcí: Henckovce, Honce, Nižná Slaná, Rakovnica a Rejdová v prostredí ľudovej kuchyne Domu tradičnej kultúry Gemera. 

Vďaka týmto dokumentom sa podarilo zachytiť nielen spôsob prípravy tradičných jedál počas kalendárnych a rodinných sviatkov, ale aj duchovnú kultúru, zvyky, tradície, obrady a rituály, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ľudovej kultúry. Projekt zaznamenáva jedinečnosť a pestrosť nárečia, piesňového repertoáru a kultúry stravovania s cieľom upevniť regionálnu a miestnu identitu, uchovávať a šíriť bohaté kultúrne dedičstvo regiónu horného Gemera.

„Veľká vďaka za spoluprácu pri našich projektoch patrí všetkým aktérom,“ hovorí Anežka Kleinová (GOS) koordinátorka projektov, „najmä však najstarším nositeľom tradícií za poskytnutie vzácnych spomienok a artefaktov, čím umožnili ich uchovanie pre budúce generácie nielen v rámci rodiny, či komunity, ale aj pre širokú verejnosť.“ 

Ďalšou témou, ktorej sa GOS venuje už od roku 2016 je dokumentácia tradičných odevných prvkov horného Gemera. Výskum v teréne s nositeľmi tradícií a folkloristami sa uskutočňoval priebežne a od roku 2019 GOS začalo s profesionálnym štúdiovým fotogafovaním pôvodných odevov a odevných prvkov. Cieľom bolo ich čo najautentickejšie zdokumentovanie a zároveň umelecké stvárnenie. Vďaka spolupráci s folkloristami a nositeľmi tradícií sa podarilo vytvoriť databázu takmer 1000 fotografií unikátnych kompletov a vzácnych detailov odevov z obcí Gemerská Poloma, Gočovo, Honce, Nižná Slaná, Pača, Rejdová, Rožňavské Bystré, Vlachovo a Nižná Slaná. Výsledkom sú už realizované, ale aj do budúcnosti plánované, výstavy veľkoformátových fotografií na paneloch v životných veľkostiach vo všetkých regiónoch Košického kraja (jedna aj priamo na Úrade KSK). Vyvrcholením tohto úsilia je vydanie ilustračnej publikácie vybraných fotografií s detailnými odbornými popismi v nárečovej podobe a s ohľadom na činnosť, ročné obdobie, alebo spoločenskú príležitosť.

Hlavným partnerom projektov je Fond na podporu umenia, ktorý ich zároveň finančne podporil z verejných zdrojov.

Videá sú zverejnené na youtubovom kanáli Gemerské osvetové stredisko:  otvoriť