Menu

Súťaže umeleckej tvorivosti 2018

streda, 24 január, 2018 - 17:45
Regionálne kolá celoštátnych súťaží Cineama, AMFO a Výtvarné spektrum
Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave vyhlasuje a organizuje tradične aj začiatkom roka 2018 súťaže umeleckej tvorivosti pre neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov.
„Našim cieľom je podporiť nezávislých tvorcov umenia vo všetkých žánroch. Keďže sú súťaže bez tematického vymedzenia, vytvárajú priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie vlastných názorov, skúseností a videnia sveta autorov prostredníctvom fotografií, krátkych filmov, či výtvarných diel," vysvetľuje riaditeľka GOS Helena Novotná a dodáva, „radi v našom Dome tradičnej kultúry Gemera odprezentujeme tieto diela a umožníme rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie aj technické schopnosti autorom všetkých vekových kategórií v zmysle propozícií jednotlivých súťaží."
„Výstavu najúspešnejších diel z minulého ročníka súťaže Výtvarné spektrum sme uviedli pred koncom roka," uvádza manažérka  kultúry Anežka Kleinová (GOS) a dodáva, „teraz v našich priestoroch pre inšpiráciu sprístupníme výstavu najlepších ocenených fotografií z celoštátnej úrovne 44. ročníka fotografickej súťaže AMFO."
Súťaže sú postupové, z regionálnych kôl postupujú najúspešnejšie diela na krajské a prípadne na celoštátne kolá. Výtvarné spektrum vyhlasuje aj špeciálnu kategóriu na vytvorenie loga súťaže s možnosťou získať finančnú odmenu. Významnou súčasťou okrem prezentácie autorských počinov sú vzdelávacie rozborové semináre s odborníkmi v jednotlivých oblastiach, ktoré pomáhajú skvalitňovať a zlepšovať technickú ale aj umeleckú úroveň tvorby. Nemenej dôležitá je príležitosť na stretnutie, konfrontáciu, či výmenu skúseností medzi autormi navzájom. 
 
Podrobné informácie o propozíciách, technických podmienkach a súťažných kategóriách jednotlivých súťaží nájdete na stránkach Národného osvetového centra, vyhlasovateľa súťaží:
 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM  (uzávierka regionálneho kola: 20. 2. 2018)
 
AMFO - (uzávierka regionálneho kola: 20. 2. 2018)
 
CINEAMA - krajská súťaž 14. 4. 2018
uzávierka: 31. 3. 2018
 
Informácie:
Anežka Kleinová 
Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, Rožňava
kleinova@gos.sk, 0915 919 431