Menu

Solárne dni 2019 na rožňavskej hvezdárni

piatok, 10 máj, 2019 - 20:00
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vás opäť pozýva na podujatia v rámci kampane Európske solárne dní. Podujatia budú prebiehať počas tretieho májového týždňa v dňoch 13. - 17. 5. 2019 v priestoroch rožňavskej hvezdárne (Lesná 1, Rožňava).
Od roku 2011 je v Európe prvá polovica mája venovaná Európskym solárnym dňom, ktoré sa zaoberajú témou využívania nevyčerpateľnej Slnečnej energie. Na kampani Európskych solárnych dní a propagácii využívania solárnej energie sa svojimi aktivitami podieľa aj hvezdáreň v Rožňave so svojou rozšírenou programovou ponukou.
Návštevníci podujatí sa oboznámia so spôsobom a možnosťami využívania bezplatného a neobmedzeného slnečného zdroja energie. Na pozorovacej platni a v kupole hvezdárne sa dozvedia ako sa dajú bezpečne pozorovať slnečné škvrny projekciou, alebo pomocou filtrov v reálnom čase. Cez prenosný chromosférický ďalekohľad objavia búrlivý povrch Slnka. Zažijú praktické ukážky z helioenergetiky a pokusy pri slnečnej peci. Všetky ukážky a pokusy sú však závislé na slnečnom počasí. V prípade zamračenej oblohy je pripravený alternatívny program v prednáškovej miestnosti. 
Program trvá jednu vyučovaciu hodinu t. j. 45 minút a je rozdelený na jednotlivé dni tak, že vždy dopoludnia bude pripravený program pre školské exkurzie, vstupy sú o 9:00, 10:00 a 11:00 hod.
V stredu 15. 5. je pripravený aj program pre verejnosť, vstupy sú o 13:00 a 14:00 hod.
Na exkurzie je potrebné vopred sa prihlásiť.
Vstupné : 1,00 € 
Informácie:
Gemerské osvetové stredisko                                                                                              
Betliarska 8,Rožňava

0918244901, 0915884135, hvezdaren@gos.sk,
 fb.me/hvezdarenroznava