Menu

OZNAM - COVID19

pondelok, 2 november, 2020 - 08:15
AKTUÁLNE OPATRENIA

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
v zmysle pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č.28/2020 zo dňa 23.10.2020
za účelom ochrany verejného zdravia oznamuje verejnosti, že
s účinnosťou od 27.10.2020 až do odvolania
ZATVÁRA PRE VEREJNOSŤ SVOJE ZARIADENIA
•    Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava
•    Hvezdáreň, Lesná 1, Rožňava
•    Kino Apollo, Betliarska 8, Rožňava
Zároveň vás žiadame, aby ste nás kontaktovali výhradne telefonicky alebo prostredníctvom emailov.

Za pochopenie ďakujeme .