Menu

O krok bližšie ku kviezdam

utorok, 3 marec, 2020 - 12:45
dvojdňové podujatie pri príležitosti Dňa hvezdární a planetárií
15. a 16. marca 2020
15. 3. 2020 - Hvezdáreň, Lesná 1, Rožňava
16. 3. 2020 - Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava
 
Počas  Dňa hvezdární a planetárií (15. marec 2020) otvoria svoje brány verejnosti astronomické pracoviská po celom Slovensku. K iniciatíve sa pripája aj Hvezdáreň v Rožňave, ktorá pre širokú verejnosť pripravila dvojdňový program. 
Európsky deň planetárií vznikol v prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia, a to z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii.  Na Slovensku  si tento deň pripomenieme 15. marca v rámci otvorených dverí pre verejnosť, počas ktorých planetáriá a hvezdárne odprezentujú aj aktivity a podujatia  na celý astronomický rok.  
Hvezdáreň v Rožňave sa taktiež zapája do tejto celoslovenskej aktivity, avšak tento rok svoj program  rozdelila na dva dni. Brány širokej verejnosti otvára v nedeľu 15. marca 2020, a to priamo v areáli hvezdárne, kde je pre návštevníkov pripravený celodenný program. „Dopoludnia sa uskutočnia komentované  prehliadky areálu hvezdárne vrátane astronomických a meteorologických prístrojov. Súčasťou programu bude aj prehliadka interiéru hlavnej budovy, v ktorej je inštalovaná výstava retro prístrojov a techniky. Ak to počasie dovolí, špeciálnym chromosférickým ďalekohľadom bude možné pozorovať  Slnko a prostredníctvom slnečnej pece návštevníkov  zasvätíme aj do tajov helioenergetiky. Popoludní sú pripravené zaujímavé filmy s astronomickou tematikou, pre deti skvelý animovaný film Luis a ufóni a následne aj film pre starších divákov Prvý človek,“ predstavuje nedeľný program odborný pracovník GOS Ján Jánošík. 
Na pondelok je pripravený interaktívny vzdelávací program určený pre stredoškolákov, ktorý sa uskutoční v mobilnom planetáriu.   „Košický samosprávny kraj prispel na zakúpenie mobilného planetária pre Hvezdáreň v Rožňave sumou takmer 70 000 eur. Jedinečnosť 360 stupňovej projekcie na kupolu planetária umožňuje vytvoriť ilúziu 3D efektu, kedy si diváci pripadajú,  ako keby skutočne lietali medzi hviezdami alebo navštívili Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Vďaka 3D efektu sú programy v planetáriu oveľa atraktívnejšie, zrozumiteľnejšie a oveľa lepšie zapamätateľné. Verím, že tento zaujímavý spôsob rozšírenia stredoškolského vyučovania v oblastiach prírodných vied zaujme študentov aj ich pedagógov a priláka do hvezdárne širokú verejnosť,“ uvádza predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 
„Očakávame, že počas dňa otvorených dverí našu hvezdáreň navštívia aj záujemcovia, ktorí sa kvôli svojim pracovným povinnostiam  cez týždeň ku nám nedostanú. Pripravované aktivity sľubujú naozajstný zážitok a zavedú nás do tajov udalostí odohrávajúcich sa mimo Zeme,“ pozýva záujemcov Helena Novotná, riaditeľka GOS v Rožňave.  
Činnosť rožňavskej hvezdárne  zabezpečuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. Hvezdáreň plní kultúrno-osvetové poslanie popularizácie prírodných vied širokej verejnosti. Kľúčovými oblasťami tejto popularizátorskej práce sú denné aj nočné verejné pozorovania úkazov oblohy, dopĺňanie prírodovedného vzdelávania o témy z astronómie a príbuzných vied na všetkých typoch škôl a klubová záujmová činnosť pre všetky vekové kategórie. 
 
Program pre verejnosť  15. 3. 2020 
Areál hvezdárne, Lesná 1, Rožňava
Exkurzia a pozorovania: 10:00, 11:00
Luis a ufóni (2018, 90 min.)   animovaný film pre deti o 13:00 
Prvý človek (2018, 140 min.)   film pre dospelých o 15:00
 
Programy  pre stredné školy 16. 3. 2020 v mobilnom planetáriu
Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava
vstupy: 9:00, 10:00, 11:00
 
Vstup na všetky programy ZDARMA