Menu

Gráty a ancúgy

streda, 28 apríl, 2021 - 14:00
Výstava fotografií tradičného odevu horného Gemera

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva v nasledujúcich dňoch záujemcov o tradičný ľudový odev na výstavu, ktorá mapuje spôsoby obliekania obyvateľov jednotlivých obcí horného Gemera. V termíne od 26.4. do 28.5. 2021 je sprístupnená kolekcia fotografií, ktorá v Dome tradičnej kultúry Gemera ponúka možnosť dozvedieť sa viac o tradícii odievania. 
GOS svoju činnosť orientuje na uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry Gemera s dôrazom na jej monitorovanie, inventarizáciu, dokumentovanie a propagáciu formou vzdelávania, prezentácie, výskumnej a výstavnej činnosti. Jedným z takto zameraných projektov je dokumentácia tradičných odevov pod názvom Šanca pre gráty a ancúgy. Je to dlhodobý odborný výskum, ktorý bol zadelený do jednotlivých výskumných fáz.
„V roku 2016 bol vypracovaný projekt zameraný na dokumentáciu odevných prvkov vo vybraných obciach horného Gemera. Bola to pilotná fáza výskumu tradičného odevu pod názvom Oplecko, kamža a čepec. V roku 2018 sa projekt rozvinul do novej podoby. So zreteľom na predchádzajúce skúsenosti tohto obsiahleho výskumu boli realizované pracovné stretnutia s vedúcimi folklórnych súborov. Následne, s využitím prítomnosti väčšiny folkloristov z Gemera, na podujatí Rok na Gemeri 2019 vznikla fotodokumentácia krojov členov folklórnych kolektívov, ktorí majú odevné súčiastky ušité podľa starých už nenositeľných predlôh,“ uvádza Mária Hlaváčová, etnografka GOS. 

Vznikla tak zaujímavá zbierka fotografií, ktorá zachytáva kroje detské, dievocké, mládenecké, ženské, mužské, nosené pri príležitostiach všedných aj sviatočných. Srdečne pozývame v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. do Domu tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava. 
Realizáciu projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.