Menu

Cineama 2017

piatok, 7 apríl, 2017 - 00:00
 
CINEAMA je celoštátna trojstupňová postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby bez tematického vymedzenia. V tomto roku vyhlásilo Národné osvetové centrum už 25. ročník.  Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách, pozostáva z časti prezentačnej a vzdelávacej. Prezentačnú časť tvoria projekcie súťažných aj nesúťažných filmov a vzdelávaciu časť tvorí rozborový seminár a konzultácie s cieľom rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel.
 
PrílohaVeľkosť
Propozície1.1 MB
Prihláška84.28 KB