Menu

CINEAMA 2016

piatok, 15 apríl, 2016 - 00:00
Krajská súťažná prehliadka amatérskeho filmu v Rožňave sa uskutočnilo v Dome tradičnej kultúry Gemerav10. apríla 2016. Gemerské osvetové stredisko spolu s filmovým klubom Gemerfilm organizovalo už 20. ročník tejto celoštátnej postupovej súťaže.
História súťaže vyhlásenej Národným osvetovým centrom však trvá 24 rokov. Súťaž pozostáva z časti prezentačnej a vzdelávacej. Prezentačnú časť tvoria projekcie súťažných aj nesúťažných filmov pre verejnosť a vzdelávaciu časť tvorí rozborový seminár a konzultácie pre tvorcov s cieľom prispieť k skvalitneniu amatérskej filmovej tvorby na Slovensku.
Krajskej súťaže sa mohol zúčastniť každý filmový amatér, obyvateľ Košického kraja s filmom, ktorý vytvoril v amatérskych podmienkach. Tentokrát sa do súťaže výberom z regionálnych úrovní dostalo 31 snímok, ktoré však majú o dosť viac autorov, pretože mnohé z nich sú spoločným dielom tvorivých skupín. V posledných rokoch, a nie je tomu inak ani tentoraz, majú najväčšie zastúpenie animované filmy tvorcov od 6 do 65 rokov. Zastúpené boli aj kategórie hraný film, dokument, videoklip, ktoré prinášali úsmevné aj vážne témy zo života.
V rámci nesúťažnej časti  sme premietli výber úspešných filmov z predchádzajúcich ročníkov, taktiež aj filmy z dávnej histórie, aby sme si pripomenuli začiatky amatérskeho  filmárskeho hnutia v Rožňave.