Menu

AMFO - reg. súťaž amatérskej fotografie

Hlavným poslaním  súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania,  formálneho a technického spracovania. Rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom rozvíja umelecký a odborný rast  tvorcov. Spolu s ďalšími konzultáciami, diskusiami a výmenou skúseností prispieva k rozvoju amatérskej fotografie na  Slovensku.
 
PrílohaVeľkosť
Propozcie42 KB
Prihláška42.5 KB
Štítky96.5 KB