Menu

Voľné pracovné miesto - astronóm

pondelok, 5 september, 2016 - 00:00
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje, že k 1.11.2016 disponuje voľným pracovným miestom.
Pracovná pozícia: odborný zamestnanec – astronóm
Miesto výkonu práce: Hvezdáreň v Rožňave
 
 
 
 
 
 

Požadované odborné a kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odboroch : prírodné vedy, pedagogika
stredoškolské vzdelanie - ukončené Pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove
 

Iné kritériá a požiadavky:

základné znalosti z oblasti astronómie
koncepčná činnosť
komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
práca s verejnosťou (od detí MŠ po seniorov)
ovládanie práce s PC
vodičský preukaz sk. B je vítaný
flexibilita, kreativita
manuálna zručnosť
predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
znalosť maďarského jazyka vítaná
 

Platové podmienky:

v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 432/2015 Z.z.
 

Požadované doklady:

žiadosť
štruktúrovaný životopis
písomný návrh : „Koncepcia rozvoja popularizácie astronómie v podmienkach rožňavského okresu“
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
 
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady
  • alebo poštou na adresu:
Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8.
040 01 Rožňava
 
PrílohaVeľkosť
OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE46.42 KB