Menu

Vernisáž výstavy

utorok, 20 marec, 2018 - od 16:30 do 17:45
Výtvarné spektrum a AMFO 2018, Vernisáž výstavy a vyhodnotenie regionálnych súťaží

Každoročne organizované súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby vyhlásené začiatkom tohto roka budú uzavreté  vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia autorov. Gemerské osvetové stredisko (GOS) pozýva v utorok 20. marca 2018 o 16.30 do Domu tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave.

„Zostaveniu výstavy a vyhodnoteniu predchádzali zasadnutia odborných porôt v oboch súťažiach," informuje za organizátora Anežka Kleinová (GOS) a dodáva, „pre autorov sa uskutočnili odborné rozborové semináre, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť súťaží. Slúžia na podporu odborného rastu autorov, technickej a umeleckej úrovne ich tvorby a zároveň sú to stretnutia podnetné a inšpiratívne vzájomnou výmenou skúseností. V tomto roku sa semináre uskutočnili aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov."

Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 7 autorov, s rôznorodými výtvarnými technikami - maľba, kresba a drevorezba. Vo fotografickej súťaži predstavuje svoju tvorbu celkom 28 autorov, z nich 19 v kategóriách do 21 rokov, ich prác vo forme čiernobielych a farebných fotografií je takmer 100.

Poroty v oboch súťažiach práce posúdili z technického a umeleckého hľadiska a vybrali z tohto pohľadu vhodné na výstavu a najlepšie z nich na postup. Súťaže sú celoštátne s trojkolovou postupnosťou, bez tematického vymedzenia s členením podľa veku a formy spracovania súťažných prác. Vybraté a ocenené práce autorov postupujú do krajských kôl oboch súťaží, a v prípade že uspejú v konkurencii prác z celého Košického kraja, majú možnosť zabodovať aj na celoštátnej úrovni.

Výstava bude prístupná v sále DTKG do 14. 4. 2018 v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00, v inom termíne po telefonickom dohovore na čísle 0915 884 135.

Vstup je voľný.

Info: A. Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431, fb.me/gos.roznava

 

 

PrílohaVeľkosť
Plagát503.26 KB