Menu

Rohovina, ako ju nepoznáme

štvrtok, 25 máj, 2017 - 09:15
Gemerské osvetové stredisko si v rámci cyklu podujatí U nás taká obyčaj opäť pozvalo veľmi zaujímavých hostí. Majster svojho remesla a umelecký výrobca, etnológ z Regionálneho centra Mgr. Ľudovít Cehelský, citarista Gabriel Ulman a umelecký vedúci Peter Soltész z Mákvirág v Krásnohorskej Dlhej Lúke boli ústredné osoby, ktoré moderátorka spovedala a predstavovala hosťom.
Folklórny večer sa konal stredu 17. mája  o 18.00 hodine v sále Domu tradičnej kultúry Gemera. V úvode zneli pre divákov zaujímavé tóny citary, neskôr mužská skupina a na záver slová odborníka. Pán Gabriel Ulman, ktorý sa hre na citaru venuje od mladého veku a svoje skúsenosti odovzdáva mládeži ďalej predstavil divákom zopár maďarských piesní pochádzajúcich z Krásnohorskej Dlhej Lúky. Už spomínaný umelecký vedúci Peter Soltész predstavil spevácku skupinu Mákvirág, o ktorej sme možno počuli menej, za to oni úspešne prezentujú maďarský folklór na folklórnych podujatiach organizovaných maďarskými organizáciami. 
V druhej časti folklórneho večera predostrel Ľudovít Cehelský prednášku o rohovine ako spotrebnom materiáli, z ktorého sa dajú vyrobiť všelijaké úžitkové, ale aj dekoratívne predmety. Na ukážku priniesol aj mnoho svojich výrobkov, v prezentácii zase podal informácie, ktorá rohovina je najlepšia, ktorá je naopak ťažko dostupná, akými technologickými postupmi sa spracúva, informovala manažérka kultúry  Mgr. Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Termín najbližšieho podujatia U nás taká obyčaj: 21. jún 2017