Menu

Podoby tanca - reportáž

sobota, 3 september, 2016 - od 14:00 do 21:00
Podoby tanca - Metodické stretnutie s odborníkom na gemerský folklór Ladislavom Bačinským spojené so školou gemerských ľudových tancov.
Aj napriek poslednej možnosti užiť si prázdninový víkend sa, naozaj v hojnom počte, vo vlachovskom kultúrnom dome stretli vedúci, choreografi i členovia folklórnych kolektívov z okresu Rožňava.
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Vlachovo a OZ Stromíš z Vlachova usporiadali v sobotu 3. septembra 2016 metodické stretnutie pre všetkých záujemcov o činnosť vo folklórnych súboroch a skupinách pod názvom Podoby tanca. Zúčastnilo sa ho takmer 40 členov z 10 folklórnych kolektívov z okresu, rôzneho veku i zaradenia. 
„Náš lektor Ladislav Bačinský, ktorý pozná gemerský folklór, naozaj nemal ľahkú úlohu. Aby zaujal skúsenejších a zase, aby jeho výklad a ukážky pochopili aj začiatočníci, ktorí sa s folklórnou problematikou a terminológiou len oboznamujú sa snažil prístupnou i zábavnejšou formou objasniť danú tematiku. Veľkú pozornosť venoval dôležitej úlohe odevu a jeho úprave pri prezentácii folklórnych programov. Kládol dôraz na výber hudobného materiálu, priestorovú kresbu, choreografiu javiskovej reči, členenie scény, využitie rekvizít a ďalšie témy, ktoré využijú vo svojej v práci v súboroch a skupinách. A pre spestrenie vo svojom výklade  využil aj  príhody zo svojej dlhoročnej práce so skupinami a zaujímavými folkloristami aj z nášho regiónu,“ uviedla Mária Ferenczová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave.
 Vo večerných hodinách už priestor patril praktickej časti. Prítomným demonštroval  zaujímavé možnosti ako viesť nácviky tanečné i spevácke. Poukázal na rozdiely  z rôznych tanečných oblastí a zdôraznil charakteristické znaky gemerských tancov. Zdôrazňoval správnu interpretáciu prvkov a motívov, aby si zachovali gemerský charakter. V závere si účastníci vyskúšali tance z Vlachova a do tanca im zahrala ľudová hudba folklórnej skupiny Stromíš.
Metodické stretnutie folkloristov a školu tanca z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.