Menu

Krúžky tradičného tvorenia

štvrtok, 20 júl, 2017 - 14:00
NOVINKA! Od septembra zahajujeme mimoškolskú krúžkovú činnosť. Pod vedením skúsených lektoriek, odborníkov na danú oblasť . Každý utorok a štvrtok. Krúžková činnosť je vhodná pre staršie deti (od 9 rokov), ktoré sa neboja zložitejších prác a chcú získať nové a zaujímavé skúsenosti.
TRADIČNÉ TEXTILNÉ TECHNIKY 
Cieľom krúžkovej činnosti so zameraním na tradičné techniky textilnej výroby je zoznámiť deti s pôvodnými nástrojmi a materiálmi, rôznymi technikami a postupmi. Zdokonaľujú si jemnú motoriku, súhru očí a rúk, cvičia si pri tvorbe trpezlivosť a precíznosť. Rozvíjajú svoju tvorivosť a vlastnú kreativitu. V rámci tém, ktoré im lektorka pripraví, sa naučia aj rôzne zaujímavosti o gemerských tradíciách. Inšpiráciou pre tvorbu dekoratívnych a úžitkových predmetov z tradičných prírodných materiálov budú námety súvisiace s kalendárnymi a rodinnými sviatkami. 
KERAMIKA PRE DETI 
Cieľom krúžkovej činnosti je naučiť deti vnímať priestor, nebáť sa experimentovať, zoznámiť ich s prírodnými materiálmi, rozvíjať jemnú motoriku, fantáziu a predstavivosť.
Deti si vyrobia dekoračné a úžitkové predmety rôznych druhov, naučia sa trpezlivo modelovať, používať rôzne techniky a pracovať s rôznorodými keramikárskymi nástrojmi.Naučia sa ako, čím a prečo sa hlina farbí, ako sa používa engoba a glazúra, zoznámia sa aj s technikou patinovania. Presvedčia sa, že prácu s keramickou hlinou sa nedá urýchliť. Naučia sa celý proces výroby keramiky od modelovania cez sušenie, prežah až po dekorovanie a ostrý výpal.
 
Počet účastníkov je limitovaný (max. 7 detí)
Záujemcov prijímame na základe vyplnenej prihlášky.