Menu

HLASE MOJ, HLASE MOJ

piatok, 10 máj, 2019 - 20:00
Cyklus podujatí U nás taká obyčaj, tentokrát na Radnici v Rožňave. Postupová regionálna súťaž hudobného folklóru ponúkne v nedeľu 12. mája 2019 pútavé hudobno-spevácke čísla z celého regiónu horného Gemera.
Gemerské osvetové stredisko pozýva na cyklus podujatí U nás taká obyčaj, ktoré sa pod názvom Hlase moj, hlase moj bude konať v priestoroch mestskej radnice Rožňave. Prehliadka sa uskutoční v nedeľu 12. mája od 14:00. Víťazi jednotlivých kategórii postúpia na krajské kolo a budú zastupovať náš okres 21. septembra v Košiciach. 
„Na okresnej prehliadke budú v štyroch kategóriách /sólo spev, sólo inštrument, ľudové hudby, spevácke skupiny/ súťažiť folklórne kolektívy z Rejdovej, Dobšinej, Gočova, Gemerskej Polomy, Čiernej Lehoty, Honiec, Rožňavy a Drnavy. Hodnotiť ich bude odborná porota, ktorá po skončení súťažnej časti bude odovzdávať cenné rady v rámci odborného semináru. Na súťažnú časť však pozývame aj širokú verejnosť. Vstup na podujatie je voľný“ uviedla Mária Hlaváčová z GOS. 
Gemerské osvetové stredisko je kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Krajskú súťaž z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.
 
Info:
Gemerské osvetové stredisko, Rožňava

M. Hlaváčová, hlavacova@gos.sk, 0915 884 135

fb.me/gos.roznava