Menu

ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA

Festival starej hudby na Gotickej ceste - Rožňava, Čečejovce, Markušovce, Štítnik

Pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu organizuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave 16. ročník Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste, vďaka ktorej na istú chvíľu ožijú chrámy starou hudbou.

„Tohtoročná dramaturgia festivalu sa opäť orientuje na gotické chrámy, ale aj na domáce priestory Domu tradičnej kultúry Gemera. Na účinkovanie v úvodnom a záverečnom koncerte prijali pozvanie mimoriadne domáce talenty, ale aj zahraniční hostia, no koncerty, ktoré prebiehajú počas víkendu taktiež zaručujú kvalitný umelecký zážitok. Festival tento rok finančne podporil Fond na podporu umenia, vďaka ktorému môžeme pokračovať v ďalšom ročníku tohto festivalu,“ hovorí riaditeľka Gemerského osvetového strediska Helena Novotná.

„Festival oficiálne otvárame v Rožňave 22.9 (piatok) o 19.00 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Úvodný koncert s názvom Rôzne farby renesančnej polyfónie – hudobná cesta cez Európu v 16. storočí predstaví poľský flautový súbor Bianco Fiore, ktorý pod vedením Magdaleny Warźawa dosahuje mimoriadne úspechy v medzinárodných súťažiach a patrí medzi poľskú hudobnú špičku, ktorá sa zameriava na renesančnú a barokovú hudbu. Hovoreným slovom nielen úvodný koncert, ale aj celý festival bude sprevádzať moderátorská dvojica Zuzana Bobríková a Juraj Genčanský,“ dopĺňa informácie kultúrna manažérka Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave.

V sobotu 23. septembra sa festival presunie do Ranogotického kostola v Čečejovciach, kde po prvýkrát, vzhľadom na veľkosť kostolíka, bude účinkovať Mužský spevokol Sama Daxnera. „Tento spevokol je jedinečný mužskými hlasmi a tým, že tohto roku oslavuje neuveriteľných 140 rokov od svojho založenia. Dirigentkou je pani Gabriela Rufusová. Koncert bude doplnený aj ženským spevom sólistky a hostky Marty Svobodovej, ktorá spev vyučuje na umeleckej škole v Tisovci,“ ďalej uvádza Mária Hlaváčová.

V nedeľu 24. septembra o 12.00 hodine sa presunie program do Domu tradičnej kultúry Gemera v Rožňave. V spoločenskej sále zahrá trojica profesionálnych muzikantov Lucia Harvanová (husle), Roman Rusňák (viola) a Maroš Klátik (klavír), tri koncertné diela od J.S. Bacha, R. Lovlanda a D. Šostakoviča. V priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera okrem koncertu bude možné vzhliadnuť aj vzácnu výstavu paličkovanej čipky z troch krajín (Slovenska, Maďarska a Poľska). O 18.00 hodine sa presunieme do Letohrádku Dardanely v Markušovciach, kde budú mať možnosť návštevníci festivalu vidieť a počuť spomínané trio, ktoré zostavil rožňavský umelec a hráč na violu Roman Rusňák, s programom Jesenné komorné kreácie.

„Ďalší už 16. ročník Ars Antiqua Europae in Via Gothica slávnostne ukončíme v Evanjelickom kostole v Štítniku 25. septembra o 18.00 hodine so slovenskou hudobnou špičkou. Michal Červienka Trio, nesie názov projektu, ktoré pod vedením známeho akordeonistu Michala Červienku zahrá prevažne diela od francúzskeho skladateľa a absolútneho virtuóza Richarda Galliana. Na tomto koncerte budeme mať možnosť počuť okrem sólistu Michala Červienku aj ďalšie výrazné osobnosti slovenskej hudobnej scény klaviristu Klaudia Kováča a Róberta Ragana, ktorí sa môžu pochváliť významnými oceneniami. Pevne veríme, že divákov počas celého festivalu čaká pestrý umelecký zážitok spojený s atmosférou starých gotických stavieb,“ končí rozprávanie o festivale starej hudby na Gotickej ceste riaditeľka GOS Helena Novotná.

Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

 

Info:

Gemerské osvetové stredisko Rožňava

fb.me/gos.roznava

Mgr. Hlaváčová Mária

0902 268 294

 

 

PrílohaVeľkosť
Plagát AAE 2017662.35 KB