Menu

Kontakt

Korešpondenčná adresa:
Gemerské osvetové stredisko - úsek astronómie 
Betliarska 8 
048 01 Rožňava 
Pracovisko - Hvezdáreň:
Lesná 1 , 048 01 Rožňava 
 
 
GPS
Latitude 48°40‘,816“N
Longitude 20°32’10,864“E
Altitude 377,6
 
Zamestnanec:
Ján Jánošík - odborný referent kultúry GOS, úsek astronómie 
tel.: 058/ 734 53 34 - Hvezdáreň
alebo priamo na zamestnanca: 0918 244 901
 
0915 884 135 - administratíva GOS (iba cez pracovnú dobu)