Menu

Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA GEMERSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA

 
Riaditeľ
Mgr. Novotná Helena
 
ODDELENIE KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI
 
Bc. Kleinová Anežka - vedúca  oddelenia, zástupkyňa riaditeľky
náplň: tvorba, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích aktivít v oblasti amatérskeho filmu, vedenie Kina Apollo
 
Úsek tradičnej ľudovej kultúry:
 
Mgr. Hlaváčová Mária - manažér kultúry, vedúca úseku TĽK (čerpanie MD) - zastupovanie: Kleinová, Ferenczová
náplň: folklór, hudba a spev, lektor v muzikantskej dielni, tvorba, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích aktivít z oblasti TĽK
 
Ferenczová Mária - manažér kultúry
náplň: folklór, tanec, tvorba, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích aktivít z oblasti TĽK
 
Mgr. Kleinová Martina  - manažér kultúry
náplň: amatérske výtvarníctvo, foto, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích aktivít z oblasti TĽK
propagácia
 
Čabrová Eva -  manažér kultúry
náplň: lektor v textilnej dielni
 
Renata Palme -  manažér kultúry
náplň: lektor v gastronomickej dielni, remeselníctvo, 
manažér pre Remeselnícky inkubátor Gemer
 
Kseničová Renáta -  manažér kultúry
náplň: lektor v keramickej dielni, vedenie Hrnčiarskeho klubu 
 
Úsek astronómie:
Jánošík Ján -  manažér kultúry
náplň: organizovanie a zabezpečenie vzdelávacích aktivít z oblasti popularizácie astronómie
 
Úsek menšinovej kultúry:
(Mgr. Jakabová Tímea - manažér kultúry) - čerpanie MD, zastupovanie: Anežka Kleinová
náplň: tvorba, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích aktivít z oblasti menšinovej kultúry
 
 
ODDELENIE EKONOMICKO-PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI
 
Bc. Munková Valéria, vedúca oddelenia
náplň: personalistika, vedenie sekretariátu, registratúra, ľudoví výrobcovia
 
Úsek ekonomiky:
Csontosová Alica - manažér ekonomiky
náplň: komplexné zabezpečenie účtovnej, ekonomickej a mzdovej agendy
 
Viera Szőllősová - referent pokladne
náplň: vedenie pokladničnej agendy,
administratívne práce v oblasti registratúry a majetku 
 
Úsek prevádzkovej činnosti:
Hanzlík Róbert - vodič, údržbár
 
Szarková Karin - recepčná
 
Baloghová Adriana - upratovačka
 
Súbory na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
Organizačná štruktúra48.47 KB